L’èxode de Can Garcia / Escala 23

Les famílies que viuen als blocs de Can Garcia de Manlleu (Osona), situats al barri de l’Erm, estan tancant  les portes dels seus habitatges degradats per emprendre una nova etapa en promocions de vivendes recent aixecades arreu de la ciutat.

José Baena i la seva dona, Maria Estévez, van ser dels primers veïns a instal•lar-se a Can Garcia, a l’escala 23, i ara també han estat capdavanters en el procés de reallotjament.

La mesura de reallotjar els veïns de Can Garcia s’ha impulsat per fer front al futur enderrocament dels emblemàtics edificis –amb 256 pisos- aixecats als anys seixanta del segle passat per acollir la població provinent del sud d’Espanya a la recerca d’un futur millor.

A partir de la dècada dels 90, també van concentrar la segona onada migratòria, majoritàriament magrebina i nigeriana.

Els blocs van néixer amb uns defectes arquitectònics que s’han anat agreujant al llarg dels anys, fruit també de les escasses actuacions de millora que s’hi han projectat i, finalment, s’ha optat per la seva demolició.

Aquesta intervenció, junt amb el reallotjament de prop de 160 famílies i la construcció dels pisos nous per acollir-les, forma part de les accions en matèria d’habitatge del Projecte d’intervenció integral del barri de l’Erm, en la convocatòria de la llei de barris de 2004. El projecte global està gestionat per Reursa i l’Institut de Desenvolupament de l’Erm (IDE).

Fins a la data, totes les famílies reallotjades (una trentena) s’han instal•lat a Vilamuntà. Quan s’habitin totes les vivendes d’aquesta promoció –situada en un solar que dóna a la plaça Llevant i als carrers Indústria i Vilamuntà, amb un total de 53 habitatges- s’ocuparan les altres dues promocions ja acabades: la d’Alta Cortada (5 habitatges) i la de Miriana (6 habitatges). Totes les famílies que ja han fet el canvi són propietàries amb dret a reallotjament.
El sorteig per a aquestes tres primeres promocions es va dur a terme el mes de març de 2010. “Des de llavors s’han anat atenent als propietaris i ara iniciem el contacte amb els llogaters”, segons Eliza Martínez, responsable de Gestió de Reursa. Aquests darrers, però, encara trigaran com a mínim tres anys a fer el canvi. A més, la crisi ha frenat la construcció de nomes promocions –n’hi havia set de projectades- i ara s’està estudiant el reallotjament dels veïns en pisos desocupats.

En línies generals, les famílies propietàries tenen dos sistemes als quals es poden acollir per poder adquirir l’habitatge nou. “Si necessiten un préstec per fer front a les despeses que els suposa la nova vivenda, poden acollir-se al sistema de promoció pública. Incasòl els ofereix un préstec que han de retornar amb 25 anys”, segons Betlem Parés, gerent de l’Institut de Desenvolupament de l’Erm (IDE). L’altra opció consisteix en acollir-se al Decret Haus (Habitatge per Afectats Urbanístics). En aquest cas, tot depèn de la superfície útil de l’habitatge afectat i de la de l’habitatge de substitució. “Si la superfície útil coincideix, l’afectat no ha de pagar per ser reallotjat. Si l’habitatge nou és més gran, ha de pagar l’augment de superfície a preu del metre quadrat”, segons la responsable de Gestió de REURSA. La valoració dels pisos de Can Garcia oscil•la entre 11.000 i 20.000 euros.