El pes de l’estigma

A les darreres dècades del segle passat es va iniciar la reforma psiquiàtrica, es van desmantellar els antics manicomis i la persona amb trastorn mental va passar a ser un ciutadà amb igualtat de drets i amb el suport d’un sistema sociosanitari –en els països més desenvolupats- que vetlla per la seva integració social. Però les persones afectades d’una malaltia mental tenen les mateixes oportunitats que la resta dels mortals? La resposta és negativa. L’estigma del trastorn mental, heretat de segles d’incomprensió i d’una mentalitat procliu a aïllar els afectats, encara és ben present a la nostra societat, fet que comporta que tinguin moltes dificultats per accedir a una feina, a una vivenda o per gaudir d’una vida social satisfactòria.

El treball és un dels principals àmbits d'estigmatització: només el 5% de les persones amb malaltia mental té una feina regular, i el 44% assegura haver patit algun tipus de discriminació laboral. (Font: Estigma social y enfermedad mental, de Manuel Muñoz. Universitat Complutense de Madrid, Obra social de Caja Madrid. 2006)

Altres estudis apunten que només un 14% de malalts mentals crònics té parella estable i el 18% afirma no tenir cap amic. (Font: Estudi Asociación el Puente i Obra Social Caja Madrid. 2010).

En relació a la falsa creença que les persones amb malaltia mental són perilloses, es constata que “menys del 5% presenten episodis de violència i hi ha una sèrie de variables específicament relacionades amb això”. (Font: Article publicat en la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2008 "La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental. Una estrategia compleja basada en la información disponible").

Cada discriminació, cada tòpic infundat contribueix a l'estigma i incrementa el patiment dels afectats. Segons els experts, eliminar-lo és fonamental per poder tractar la malaltia mental.

A Osona, la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic ha creat en els darrers anys una xarxa integrada de serveis de salut mental i addiccions que cobreix les necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de les persones amb malaltia mental. Són recursos socials coordinats amb el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), que gestiona la part més assistencial. A més a més, la FCMPPO impulsa diferents projectes socials encaminats a sensibilitzar la població sobre la salut mental i a reduir l’estigma.

Un dels serveis de l’organització és el Club Social El Pedrís, des d’on s’ha elaborat aquest vídeo. Les persones que hi intervenen asseguren que “tot i els avenços a nivell mèdic, encara hi ha molta incomprensió en relació amb les malalties mentals que patim”, i recalquen que “ningú no és immune a aquestes malalties”.

Montse Colom, psicòloga de la FCMPPO, declara que "més que lluitar contra l’estigma, a la Fundació apostem per treballar per superar-lo: intentem sensibilitzar la comunitat sobre el que és la malaltia mental. Promovem accions per posar en contacte les persones amb malaltia i sense, perquè des de la distància curta, aquestes barreres es superen amb més facilitat. I sí, ens manifestem en contra de l’estigma si ens adonem que hi ha aquesta frontera entre nosaltres. Aquestes són les eines que més ajuden a superar aquest rebuig. Alhora, intentem ajudar les persones que atenem perquè minimitzin el propi nivell d’autoestigma, perquè tornin a tenir poder en relació a la presa de decisions, i ajudant-les a adonar-se dels seus potencials. Creiem en la diferència com a font de riquesa, i no com a motiu d’exclusió".

Actualment, a Catalunya, hi ha 83.260 persones afectades de malaltia mental. (Font: Base de dades de persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya). El 2009, aquesta xifra era de 77.009. La OMS calcula que menys del 25% de les persones afectades en els països occidentals són diagnosticades i tractades correctament, tot i que existeixen tractaments efectius per a la majoria de trastorns.

Webs i enllaços relacionats:

Web Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona:
www.cmppo.cat

Estigma social y enfermedad mental, de Manuel Muñoz. Universitat Complutense de Madrid, Obra social de Caja Madrid. 2006:
www.ucm.es/BUCM/ecsa/9788474919806.pdf

Article publicat a la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2008 "La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental. Una estrategia compleja basada en la información disponible:
www.faisem.es/contenidos/masinformacion/estigma_salud_mental.pdf

Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals
www.fecafamm.org

Web de les estadístiques de persones amb discapacitat
http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/11Discapacitat/
Estadistiques/Any_2010/documents/2_discapacitat_tipologia_2010.pdf