Per fer-nos suggeriments, aportar idees sobre nous reportatges, demanar informació i/o patrocinar els nostres treballs multimèdia, dirigiu-vos a: projecteecos@gmail.com